Kurs II i III stopnia dla zaawansowanychZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r., w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, zawód technika analityki medycznej jest wpisany do Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod nr 321201. W Polsce wyłącznie Instytucje Szkoleniowe podlegające pod MPiPS (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) oraz WUP (Wojewódzki Urząd Pracy), komisyjnie zatwierdzające zgłoszone szkolenia, posiadają podstawy prawne do przeprowadzania szkoleń mikroskopowego badania żywej kropli krwi. Wszystkie inne placówki (np. Kształcenia Ustawicznego), aby prowadzić powyższe szkolenia, powinny posiadać zgody MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej) oraz MZ (Ministerstwa Zdrowia). Jeżeli takowych pozwoleń nie posiadają, przeprowadzają kursy niezgodnie z prawem obowiązującym w Polsce i tym samym wydają nielegalne i bezwartościowe dokumenty ukończenia szkolenia, które nie dają uprawnień do wykonywania działalności z zakresu objętego programem danego kursu. Wszystkich zainteresowanych szkoleniem badania krwi obwodowej:
 • w jasnym polu widzenia,
 • w ciemnym polu widzenia z kontrastem fazowym,
 • rozmazu z barwieniem,
 • suchej kropli krwi,
prosimy o bardzo wnikliwą weryfikację ośrodka szkolącego, aby mieć pewność, że po ukończeniu danego kursu będzie można wykonywać badania w sposób legalny, zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących w Polsce.
program szkolenia - plik do pobrania

Po ukończonym szkoleniu zaawansowanym II i III stopnia, uczestnik otrzymuje:
 • Certyfikat Ukończenia kursu badania żywej kropli krwi w jasnym, ciemnym polu widzenia oraz kontraście fazowym o nr klasyfikacji 3230 z nr zawodu 321201 technik analityki medycznej
 • Zaświadczenie na wzorze Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) z nr klasyfikacji 3230 średni personel d/s zdrowia


„CIEMNE POLE” - kurs dla zaawansowanych
Badanie w ciemnym polu widzenia w oparciu o doświadczenie i prace naukowe prof. dr. Guntera Enderleina wykazuje prawidłowości i patolgie, podobnie jak w jasnym polu, z pominięciem wysycenia, czyli oceny niedoborów mineralnych, a w szczególności żelaza. W badaniu tego rodzaju nie ocenimy także zakwaszenia organizmu.

Badanie w ciemnym polu widzenia to przede wszystkim ocena białych krwinek, ich rodzaju, podziału oraz poziomu ich spadku lub wzrostu.

Wyłącznie w ciemnym polu istnieje możliwość odróżnienia i ocenienia poszczególnych białych krwinek, tj.neutrofili, bazofili, eonzynofili ,limfocytów czy monocytów.

Wszystkie powyżej wymienione informacje pomagają nam ustalić prawidłowości lub patologie organizmu. Ilościowe odchylenia białych krwinek świadczą o zaburzeniach w organizmie, schorzeniach lub konkretnej chorobie. Tutaj także możemy rozpoznać, czy dana osoba cierpi na alergie.


„ROZMAZ Z BARWIENIEM” - kurs dla zaawansowanych

W zakres tego kursu wchodzi umiejętność rozpoznawania m.in. takich części składowych krwi, zjawisk i zagadnień jak:

 • erytropoeza (jej etapy),
 • erytroblasty,
 • retykulocyty (ich wzrost i spadek),
 • erytrogram,
 • hemokryt (wzrost i spadek),
 • trombocyty (wzrost – nadpłytkowość, spadek – małopłytkowość),
 • wrodzona sferocytoza.
Dzięki rozmazowi rozpoznamy także m.in.:
 • zarodźca sierpowatego i zarodźca pierwotniaka malarii,
 • boleriozę z Lime,
 • krętki przenoszone przez kleszcze,
 • obecność mycoplazmy, jak również pasożytów wewnątrzkomórkowych,
 • obecność wtrętów, które mogą z kolei świadczyć o chorobach układowych.
Na kursie poznamy również kliniczny podział niedokrwistości, która dzieli się na zagadnienia, takie jak:
 • anemia sideropeniczna,
 • anemia megaloblastyczna,
 • anemia hemolityczna,
 • anemia aplastyczna,
Jak również m.in. związane z nimi zagadnienia, takie jak:
 • nowotwory o podłożu niedokrwistości,
 • przyczyny wzrostu liczby czerwonych krwinek,
 • przyczyny spadku czerwonych krwinek,
 • przyczyny spadku stężenia hemoglobiny.
 • przyczyny zmniejszonego MCV oraz zwiększonego MCV (HCT/RBC).


Na wszystkich naszych kursach badania krwi obwodowej przewidziane są kilkugodzinne warsztaty badania krwi z udziałem absolwentów.

Celem szkolenia jest profesjonalne przygotowanie uczestników do posługiwania się metodą mikroskopii w jasnym i ciemnym polu widzenia, oraz kontraście fazowym, jak również nabycie wiedzy i umiejętności rozpoznawania prawidłowych i patologicznych obrazów żywej kropli krwi podczas samodzielnej pracy w swojej praktyce. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi szczegółów badania i analizy kropli krwi pod zakładką Badania.

Organizatorem szkoleń jest AGAMAX Świat Zdrowia i Rozwoju wpisana jest jako Instytucja Szkoleniowa pod nr 2.24/00048/2018, a tematyka i organizacja szkoleń została zaakceptowana przez Państwowy Urząd Pracy, gwarantując najwyższy poziom szkolenia w tematyce mikroskopii jasnego i ciemnego pola, oraz kontrastu fazowego. Dla osób bezrobotnych Urząd Pracy umożliwia finansowanie całego kosztu szkolenia.

Pierwszy zawodowy kurs z zakresu mikroskopii badania żywej kropli krwi wg. prof. dr Gunther'a Enderleina odbył się w 2009r. Do chwili obecnej zostało u nas przeszkolonych kilkaset osób, które pracują samodzielnie na terenie naszego kraju jak i za granicą. Osoby przeszkolone w naszym ośrodku są dobrze przygotowane do samodzielnej pracy. Dajemy państwu możliwość wyboru placówki rekomendowanej, co w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych jest niezmiernie istotne.

Zapraszamy na zawodowe szkolenie, po którym uzyskacie państwo niezbędne uprawnienia do pracy we własnej placówce w sposób profesjonalny. Ze względu na przekazaną wiedzę jak i umiejętności zespołu szkolącego jest to zdecydowanie jedyny profesjonalny kurs mikroskopowego badania żywej kropli krwi w jasnym i ciemnym polu widzenia, oraz kontraście fazowym w Polsce. Właściwie jedyny zgodny z polskim prawem na zastosowanie w praktyce medycyny niekonwencjonalnej.

Z uwagi na to, iż medycyna alternatywna nie jest już obwarowana żadnymi wymogami prawnymi w zakresie wykształcenia, szkolenie z dziedziny mikroskopowego badania żywej kropli krwi w jasnym i ciemnym polu widzenia skierowane jest do wszystkich, którzy z pasją chcą pomagać innym ludziom w osiąganiu optymalnego poziomu zdrowia i samopoczucia.

Szkolenia prowadzą osoby z wykształceniem medycznym.Zespół szkoleniowy

Dyplomowany Naturopata, Technik analityki medycznej Elżbieta Gołaszewska

Jako kierownik zespołu szkoleniowego prowadzi część praktyczną zajęć. Jest głównym konsultantem ds. badania żywej kropli krwi dla firmy Wigor Świat Zdrowia, naturoterapią oraz diagnozowaniem zajmuje się od ponad dwudziestu lat, natomiast badanie kropli krwi wykonuje od 2008 roku.

Dr Jaroław Pacoń

Adiunkt zakładu parazytologii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu z 26-letnim doświadczeniem, uczestnik programów badawczych.

Lekarz med. Jan Pokrywka

Lekarz z wieloletnim doświadczeniem, prowadzi własną Klinike Długowiecznosci i jest autorem wielu prac naukowych na Akademii Medycznej we Wrocławiu.


Kurs obejmuje zakresem także podstawy fitoterapii. Uczestnicy szkolenia mają możliwość korzystania z dalszej, bezpłatnej pomocy w zakresie mikroskopowego badania żywej kropli krwi, który prowadzimy drogą mailową. Ze względu na dużą ilość materiałów szkoleniowych i konieczność wykonania licznych ćwiczeń z kursantami, w naszych szkoleniach uczestniczy maksymalnie 8 osób, rezerwacja miejsca na szkoleniu odbywa się zgodnie z kolejnością wpływu wpłaty na poczet rezerwacji miejsca.

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem w zakresie badania żywej kropli krwi, prosimy o:

kontakt w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach 12:00 - 15:00 pod nr tel. (+48) 726 787 966 lub (+48) 603 101 601

Informacje szczegółowe przesyłamy drogą email-ową: zywakroplakrwi@wp.pl. Szkolenie II i III stopnia:


Warsztaty


Rozdanie dyplomów
Dziękujemy wszystkim za zaufanie i wybór naszej placówki szkoleniowej.

Zespół szkoleniowy AGAMAX - Turystyka i Zdrowie.
Serdecznie zapraszamy!