Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 07.08.2014 Dz.U. z 2014r. poz. 1145, w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, zawód technika analityki medycznej jest wpisany do Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod nr 321201. W Polsce wyłącznie Instytucje Szkoleniowe podlegające pod MPiPS (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) oraz posiadające akredytację WUP (Wojewódzki Urząd Pracy), który zatwierdził zgłoszone szkolenia, posiadają podstawy prawne do przeprowadzania szkoleń mikroskopowego badania żywej kropli krwi. Właściwie jedyny zgodny z polskim prawem na zastosowanie w praktyce medycyny niekonwencjonalnej.

Z uwagi na coraz częstszą inwigilację szkoleń badania żywej kropli krwi na terenie Polski, zmuszeni jesteśmy przenieść szkolenia na teren Niemiec, gdzie to badanie cieszy się powszechnym uznaniem i uchodzi za jedno z podstawowych badań diagnostycznych a w Szwajcarii jest refundowany przez tamtejszy Narodowy Fundusz Zdrowia.


Wszystkich zainteresowanych szkoleniem badania krwi obwodowej


W Ciemnym Polu Widzenia w/g Prof. Guntera Enderline'a

Zapraszam do kontaktu pod nr tel. +48 603-101-601


Badanie krwi za pomocą mikroskopu zainicjował w 1916 roku bakteriolog dr Gunter Enderlein, który zajmował sie drobnoustrojami wywołującymi tyfus. Badając krew odkrył między poruszającymi się krwinkami czerwonymi poruszające się maleńkie drobinki. Nie potrafił wyjaśnić tego zjawiska do czasu, gdy zetknął się z pracami Antione'a Bechampa z 1883 r. w którym postulował, że komórki wszystkich zwierząt i roślin zawierają maleńkie cząstki przypominające ziarenka żyjące nadal, choć same komórki giną.

Dr. Enderlein nazwał te białkowe cząsteczki endobiontami i według niego spełniały one role regulatorów w komórkach i płynach ciała. Badacz ten odkrył, że gdy środowisko biologiczne ustroju odbiega od normy, endobionty zaczynają zwiększać swoje rozmiary i ulegają przekształceniom. Eendobionty nie są drobnoustrojami, którymi zakażamy się z zewnątrz, ale istnieją w organizmie wszystkich ssaków od chwili ich narodzin, egzystując tam symbiotycznie od czasów pradawnych er geologicznych. Dr. Enderlein uważał, że endobionty, przekształcają się do formy toksycznej dla organizmu gospodarza wtedy, gdy jego wewnętrzne środowisko biologiczne jest zachwiane, a homeostatyczne procesy regulujące nie są dostatecznie wydajne. Endobionty Normalna cząsteczka komórkowego białka pochodzenia roślinnego w organizmie wszystkich ssaków-niezakaźna. Znaleziono gen kodujący priony występujący w organizmie wszystkich ssaków. Posiadają pozytywne działanie regulujące na komórki. Niekorzystne zmiany środowiska biologicznego prowadzące do przekształcenia się z postaci prymitywnej w wyższe formy ,czyli cyklogenezy endobiontów w postać bakterii, a ostatnie stadium plemorfizmu kończy się formą grzybów wywołujących choroby.


Robert S. Carson, lekarz, wypowiedział się o tym w ten sposób: "Koncepcja Enderleina i innych badaczy jest niczym przeskok kwantowy w mikrobiologię XXI wieku, który można przyrównać do przesunięcia paradygmatu w fizyce, polegające na przejściu od nauki Newtona do poeinsteinowskiego stanu w tej dziedzinie.

Może dlatego to badanie, cieszy się tak dużą popularnością w Niemczech i Szwajcarii i zostało refundowane przez narodowy fundusz zdrowia.

Badanie to pozwala na bardzo dokładną analizę białych krwinek - leukocytów, oraz obserwację osocza i jego wnikliwą ocenę pod kątem endobiontów.

Leukocyty dzielą się na:
- granulocyty
- agranulocyty


GranulocytyNeutrofil
Eozynofil
Bazofil


AgranulocytyLimfocyt
Monocyt
Ocena białych krwinek polega na obserwacji wyglądu oraz ilości Granulocytów i Agranulocytów.

Pozostałe patologie i prawidłowości, proponujemy oceniać w badaniu żywej krwi w jasnym polu widzenia.

Szczegółowych informacji udzielamy:
pod nr tel. +48 603-101-601
Lub drogą e-mailową: zywakroplakrwi@wp.pl

Zapraszamy naszych absolwentów do pogłebiania wiedzy w zakresie badania krwi obwodowej, poprzez szkolenie III stopnia dla zaawansowanych, Badania Krwi - Rozmaz z Barwieniem


Dziękujemy wszystkim za zaufanie i wybór naszej placówki szkoleniowej.

Zespół szkoleniowy Holistic Medical Academy
Serdecznie zapraszamy!