Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r., w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, zawód technika analityki medycznej jest wpisany do Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod nr 321201. W Polsce wyłącznie Instytucje Szkoleniowe podlegające pod MPiPS (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) oraz WUP (Wojewódzki Urząd Pracy), komisyjnie zatwierdzające zgłoszone szkolenia, posiadają podstawy prawne do przeprowadzania szkoleń mikroskopowego badania żywej kropli krwi. Wszystkie inne placówki (np. Kształcenia Ustawicznego), aby prowadzić powyższe szkolenia, powinny posiadać zgody MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej) oraz MZ (Ministerstwa Zdrowia). Jeżeli takowych pozwoleń nie posiadają, przeprowadzają kursy niezgodnie z prawem obowiązującym w Polsce i tym samym wydają nielegalne i bezwartościowe dokumenty ukończenia szkolenia, które nie dają uprawnień do wykonywania działalności z zakresu objętego programem danego kursu. Wszystkich zainteresowanych szkoleniem badania krwi obwodowej:
 • w jasnym polu widzenia,
 • w ciemnym polu widzenia z kontrastem fazowym,
 • rozmazu z barwieniem,
 • suchej kropli krwi,
prosimy o bardzo wnikliwą weryfikację ośrodka szkolącego, aby mieć pewność, że po ukończeniu danego kursu będzie można wykonywać badania w sposób legalny, zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących w Polsce.


Badanie krwi obwodowej w jasnym polu widzenia według szkoły Bredford American Biologes jest dość szeroko opisane pod zakładką „Badanie”. Dodatkowo badanie w jasnym polu wykazuje m.in:
 • zaburzenia o podłożu chorób z autoagresji (m.in. łuszczyca, hashimoto, RZS)
 • zaburzenia pompy sodowo-potasowej w komórkach
 • zagrożenia choroba nowotworową,
 • zaburzenia funkcji śledziony
 • zaburzenia funkcji nerek (3 stadia)
 • zaburzenia lipidowe
 • obecnosć stresu oksydacyjnego
 • podejrzenie cukrzycy typu pierwszego
 • rozpoznanie zaburzeń układu trawienno-pokarmowego
 • rozpoznanie nietolerancji pokarmowej.
Na kursie podstawowym z „jasnego pola" przewidziane są wykłady z podstaw hematologii i parazytologii.

Centrum Szkolenia Badania Żywej Kropli Krwi w Jasnym i Ciemnym Polu Widzenia oraz Kontraście Fazowym

Kurs Podstawowy I stopnia


Program szkolenia - plik do pobrania

Po ukończonym szkoleniu podstawowym I stopnia uczestnik otrzymuje:
 • Certyfikat kwalifikacji z nr zawodu.
 • Zaświadczenie na wzorze Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) z nr klasyfikacji 32 średni personel d/s zdrowia
 • Dyplom ukończenia szkolenia z I pomocy w nagłych wypadkach
 • Dyplom z udziału szkolenia Naturoterapii


Uwaga! Uzyskanie dyplomów z naturoterapii oraz pierwszej pomocy możliwe jest po spełnieniu określonych warunków.

Celem szkolenia jest profesjonalne przygotowanie uczestników do posługiwania się metodą mikroskopii w jasnym i ciemnym polu widzenia, oraz kontraście fazowym, jak również nabycie wiedzy i umiejętności rozpoznawania prawidłowych i patologicznych obrazów żywej kropli krwi podczas samodzielnej pracy w swojej praktyce. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi szczegółów badania i analizy kropli krwi pod zakładką Badania.

Organizatorem szkoleń jest AGAMAX - Turystyka i Zdrowie wpisana jest jako Instytucja Szkoleniowa pod nr 2.24/00048/2018, a tematyka i organizacja szkoleń została zaakceptowana przez Państwowy Urząd Pracy, gwarantując najwyższy poziom szkolenia w tematyce mikroskopii jasnego i ciemnego pola, oraz kontrastu fazowego. Dla osób bezrobotnych Urząd Pracy umożliwia finansowanie całego kosztu szkolenia.

W 2009 roku, jako pierwsza placówka szkoleniowa w Polsce, wprowadziliśmy kurs z mikroskopii badania żywej kropli krwi w jasnym i ciemnym polu widzenia, a od 2016 roku wydajemy certyfikaty z uprawnieniami zawodowymi technika analityki medycznej (nr zawodu 321201). Do chwili obecnej zostało u nas przeszkolonych kilkaset osób, które pracują samodzielnie na terenie naszego kraju jak i za granicą. Osoby przeszkolone w naszym ośrodku są dobrze przygotowane do samodzielnej pracy. Dajemy państwu możliwość wyboru placówki rekomendowanej, co w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych jest niezmiernie istotne.

Zapraszamy na zawodowe szkolenie, po którym uzyskacie państwo niezbędne uprawnienia do pracy we własnej placówce w sposób profesjonalny. Ze względu na przekazaną wiedzę jak i umiejętności zespołu szkolącego jest to zdecydowanie jedyny profesjonalny kurs mikroskopowego badania żywej kropli krwi w jasnym i ciemnym polu widzenia, oraz kontraście fazowym w Polsce. Właściwie jedyny zgodny z polskim prawem na zastosowanie w praktyce medycyny niekonwencjonalnej.

Z uwagi na to, iż jesteśmy Instytucją Szkoleniową, która działa w oparciu MPiPS i nasze szkolenia zostały komisyjnie zatwierdzone przez Wojewódzki Urząd Pracy, posiadamy uprawnienia do nadania lub zmiany kwalifikacji zawodów w/g rozporządzenia Dz.U. ,,O klasyfikacji i kwalifikacji zawodów na potrzeby rynku pracy". W związku z powyższym nasze szkolenia nie są obwarowane żadnymi wymogami w zakresie wykształcenia. Są one skierowane do wszystkich, którzy z pasją chcą pomagać innym ludziom w osiąganiu optymalnego poziomu zdrowia i samopoczucia.

Wykłady prowadzą osoby z wykształceniem medycznym.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i ceny szkolenia przesyłamy drogą mailową. Prosimy o kontakt pod adresem: zywakroplakrwi@wp.pl.

Zespół szkoleniowy

Dyplomowany Naturopata, Technik analityki medycznej Elżbieta Gołaszewska


Jako kierownik zespołu szkoleniowego prowadzi część praktyczną zajęć. Jest głównym konsultantem ds. badania żywej kropli krwi dla absolwentów naszej instytucji. Naturoterapią oraz diagnozowaniem zajmuje się od ponad dwudziestu lat, natomiast badanie kropli krwi wykonuje jako pierwsza w Polsce od 2008 roku.

Dr Jaroław Pacoń

Adiunkt zakładu parazytologii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu z 26-letnim doświadczeniem, uczestnik programów badawczych.

Mgr Jolanta Tyszkiewicz-Juszczyk

Biolog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, były analityk medyczny w Szpitalu Klinicznym Nr 1 we Wrocławiu. Więcej informacji

Kurs obejmuje zakresem także podstawy fitoterapii. Uczestnicy szkolenia mają możliwość korzystania z dalszej, bezpłatnej pomocy w zakresie mikroskopowego badania żywej kropli krwi, który prowadzimy drogą mailową. Ze względu na dużą ilość materiałów szkoleniowych i konieczność wykonania licznych ćwiczeń z kursantami, w naszych szkoleniach uczestniczy maksymalnie 8 osób, rezerwacja miejsca na szkoleniu odbywa się zgodnie z kolejnością wpływu wpłaty na poczet rezerwacji miejsca.

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem w zakresie badania żywej kropli krwi, prosimy o:

kontakt w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach 12:00 - 15:00 pod nr tel. (+48) 726 787 966 lub (+48) 603 101 601 Informacje szczegółowe przesyłamy drogą email-ową: zywakroplakrwi@wp.pl.

Galeria zdjęć z naszych szkoleń kursu podstawowego w latach 2009-2019:

Wykłady

Warsztaty


Rozdanie dyplomów

Na wszystkich naszych kursach badania krwi obwodowej przewidziane są kilkugodzinne warsztaty badania krwi z udziałem absolwentów.

Dziękujemy wszystkim za zaufanie i wybór naszej placówki szkoleniowej.

Zespół szkoleniowy AGAMAX - Turystyka i Zdrowie.
Serdecznie zapraszamy!