Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 07.08.2014 Dz.U. z 2014r. poz. 1145, w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, zawód technika analityki medycznej jest wpisany do Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod nr 321201. W Polsce wyłącznie Instytucje Szkoleniowe podlegające pod MPiPS (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) oraz posiadające akredytację WUP (Wojewódzki Urząd Pracy), który zatwierdził zgłoszone szkolenia, posiadają podstawy prawne do przeprowadzania szkoleń mikroskopowego badania żywej kropli krwi. Właściwie jedyny zgodny z polskim prawem na zastosowanie w praktyce medycyny niekonwencjonalnej.
Z uwagi na coraz częstszą inwigilację szkoleń badania żywej kropli krwi na terenie Polski, zmuszeni jesteśmy przenieść szkolenia na teren Niemiec, gdzie to badanie cieszy się powszechnym uznaniem i uchodzi za jedno z podstawowych badań diagnostycznych a w Szwajcarii jest refundowany przez tamtejszy Narodowy Fundusz Zdrowia.


Wszystkich zainteresowanych szkoleniem badania krwi obwodowej


W Jasnym Polu Widzenia

Zapraszamy na zawodowe szkolenie, po którym uzyskacie państwo niezbędne uprawnienia do pracy we własnej placówce w sposób profesjonalny. Ze względu na przekazaną wiedzę jak i umiejętności zespołu szkolącego jest to zdecydowanie jedyny profesjonalny kurs mikroskopowego badania żywej kropli krwi w jasnym polu widzenia oraz suchej kropli w Polsce. Właściwie jedyny zgodny z prawem MPiPS i akredytacją WUP (Wojewódzkiego Urzędu Pracy) na zastosowanie w praktyce medycyny niekonwencjonalnej w/g PKD paramedycyny.

Zespół szkoleniowy posiadający wymagane kwalifikację przez WUP:

Elżbieta Gołaszewska
Naturopata, Technik analityki medycznej
Naturoterapią oraz diagnozowaniem zajmuje się od ponad dwudziestu lat, natomiast badaniem kropli krwi zajmuje się od 2008 roku.

Dr Jaroław Pacoń
Adiunkt wydziału parazytologii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu z 26-letnim doświadczeniem, uczestnik programów badawczych.

Mgr Jolanta Tyszkiewicz-Juszczyk
Biolog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, były analityk medyczny w Szpitalu Klinicznym Nr 1 we Wrocławiu. Więcej informacji

Absolwenci szkolenia mają możliwość korzystania z dalszej, bezpłatnej pomocy w zakresie mikroskopowego badania żywej kropli krwi, który prowadzimy drogą mailową. Ze względu na dużą ilość materiałów szkoleniowych i konieczność wykonania licznych ćwiczeń z kursantami przy zachowaniu wysokiej dbałości o jakość szkolenia, obecnie prowadzimy tylko szkolenia indywidualne.

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem w zakresie badania żywej kropli krwi, prosimy o:

kontakt w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00 - 18:00 pod nr tel.(+48) 603 101 601 Informacje szczegółowe przesyłamy drogą mailową: zywakroplakrwi@wp.pl


Program szkoleniowy:

Kurs z Mikroskopii Badania Żywej Kropli Krwi w Jasnym Polu Widzenia Szkoły Bradford American Biologics"

  Mikroskop:
 • - Budowa
 • - Konserwacja
 • - Transport
  Hematologia:
 • - Budowa krwi i skład morfotyczny krwi
 • - Funkcje krwi
 • - Formy erytrocytów ( wielkość, kształt, barwę)
 • - Prawidłowości i patologie erytrocytów
 • (schistocyty, akantocyty, lakrymocyty, sferocyty, stomatocyty, owalocyty, echinocyty, leptocyty, krwinki tarczowate, krwinki sierpowate)
 • - Rulonizacja
 • - Agregacja
 • - Ocena uszkodzonych erytrocytów (infekcyjnie,hormonalnie)
 • - Ocena osocza (prawidłowość i patologie)
 • -Rozpad krwinek czerwonych nowotworowy
 • - Trombocyty - płytki krwi (prawidłowości i patologie)
 • - Ocena sprawności i aktywności układu odpornościowego
 • - Białe krwinki (Leukocyty), ich podział, spadek i wzrost)
  Pozostałe prawidłowości i patologie w obrazie krwi obwodowej:
 • - Zakwaszenie (prawidłowości i patologie)
 • - Rozpoznanie obecności białek pasożytów
 • - Rozpoznanie obecności grzybów
 • - Rozpoznanie obecności w krwi kryształów kwasu ortofosforowego i kryształów kwasu moczowego i ich zagrożenie
 • - Rozpoznanie obecności cholesterolu HDL i LDL(prawidłowość i patologie)
 • - Rozpoznanie zaburzeń trawienno-pokarmowych
 • - Rozpoznanie zespołu nieszczelnego jelita
 • - Rozpoznanie metali ciężkich w krwi i ich zagrożenie
 • - Rozpoznanie nietolerancji pokarmowej i alergii
 • - Obecność stresu oksydacyjnego
 • - Rozpoznanie uszkodzeń śródbłonka krwinek czerwonych przez wolne rodniki
 • - Rozpoznanie pasożytów wewnątrzkomórkowych
  Symbioza:
 • - Prawidłowa flora bakteryjna i jej znaczenie
  Dysbioza:
 • - Zaburzona flora bakteryjna i jej zagrożenie
  Wymogi sanitarne:
 • - Gabinetu
 • - Stanowiska pracy
  Parazytologia:
 • - Rodzaje pasożytów, sposoby oddziaływania pasożytów na żywiciela.
 • - Choroby odpasożytnicze.

Łączna ilość godz. 34. (teoria-skrypt + wykłady +zajęcia praktyczne)


Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:


1. Certyfikat ukończenia szkolenia

2. Dyplom z udziału Szkolenia Naturoterapii

Zapraszamy naszych absolwentów do pogłebiania wiedzy w zakresie badania krwi obwodowej, poprzez szkolenie II stopnia dla zaawansowanych - Badania Żywej Kropli w Ciemnym Polu Widzenia w/g Prof. Guntera Enderlein'a


Szczegółowych informacji udzielamy:
pod nr tel. +48 603-101-601
Lub drogą e-mailową: zywakroplakrwi@wp.pl

Zapraszam
Elżbieta Gołaszewska