Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 07.08.2014 Dz.U. z 2014r. poz. 1145, w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, zawód technika analityki medycznej jest wpisany do Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod nr 321201. W Polsce wyłącznie Instytucje Szkoleniowe podlegające pod MPiPS (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) oraz posiadające akredytację WUP (Wojewódzki Urząd Pracy), który zatwierdził zgłoszone szkolenia, posiadają podstawy prawne do przeprowadzania szkoleń mikroskopowego badania żywej kropli krwi. Właściwie jedyny zgodny z polskim prawem na zastosowanie w praktyce medycyny niekonwencjonalnej.Wszystkich zainteresowanych szkoleniem badania krwi obwodowej


Rozmaz i Barwienie

Zaprasza na zawodowe szkolenie, po którym uzyskacie państwo niezbędne uprawnienia do pracy we własnej placówce w sposób profesjonalny. Właściwie jedyny zgodny z prawem MPiPS i akredytacją WUP (Wojewódzkiego Urzędu Pracy) na zastosowanie w praktyce medycyny niekonwencjonalnej w/g PKD paramedycyny.Kadra szkoleniowa:

Dr Jaroław Pacoń,

Mgr Jolanta Tyszkiewicz-Juszczyk


Program szkoleniowy

Badania Krwi Obwodowej Rozmazu z Barwieniem dla zaawansowanych III stopnia

Na tym kursie pierwsza pomoc jest jednym z punków programu dla osób, które takiego kursu jeszcze nie ukończyły.

  W zakres kursu wchodzi umiejętność rozpoznawania:
 • - Erytropoeza (jej etapy)
 • - Erytroblasty
 • - komórki macierzyste
 • - Retykulocyty (ich wzrost i spadek)
 • - Erytrogram
  Hematokryt:
 • - Wzrost
 • - Spadek
  Trombocyty:
 • - Wzrost (nadpłytkowość)
 • - Spadek (małopłytkowość)
 • - Wrodzona Sferocytoza (oporność osmotyczna)
  Przyczyny powstawania:
 • - Anizocytozy
 • - Mikrocytozy
 • - Makrocytozy
 • - Megalotycozy
 • - Hipochromii
 • - Hiperchromii
 • - Polichromii
 • - Polichromatofili
 • - Polichromezji
 • - Anizochromii
 • - Methemoglobinemii
 • - Zaburzeń szpiku kostnego
 • - Zaburzeń o podłożu chorób z autoagresji (m.in. łuszczyca, hashimoto)
 • - Zaburzeń układu trawienno-pokarmowego
 • -Zagrożeń chorobami nowotworowymi
 • -Zaburzeń funkcji śledziony
 • - Zaburzeń funkcji nerek (trzy stadia)
 • - Zaburzeń lipidowych
 • - Obecności mycoplasmy
 • - Obecności pasożytów wewnątrzkomórkowych
 • - Anemii sierpowatej
  Rozpoznanie:
 • - Zarodźca sierpowatego
 • - Zarodźca pierwotniaka malarii
 • - Boreliozy z Lyme ("krzyż maltański")
 • - Krętków przenoszonych przez kleszcze
 • - Obecności stresu oksydacyjnego
 • - Obecności ciałek Howella-Jollyego
 • - Obecności ciałek Heinza
 • - Obecności ciałek Pappenheimera
 • - Podejrzeń cukrzycy typu pierwszego

  Parazytologia dla zaawansowanych

Program szkolenia oparty m.in. na Atlasie Badania Krwi Obwodowej badań klinicznych z 30 lat doświadczeń w Stanach -Zjednoczonych,przetłumaczony na język Polski pod redakcją Iwona Urbanowicz, Dariusz Wołowiec, Anna Korycka-Wołowiec


  Aby przystąpić do kursu III stopnia dla zaawansowanych, należy spełnić wymagania, takie jak:
 • - Ukończenie kursu podstawowego pierwszego stopnia
 • - Przebyta praktyka badania żywej kropli krwi z minimum 30 pacjentami
 • - Przyswojenie wiadomości z otrzymanych na kursie pierwszego stopnia materiałów i Skryptu
 • - Znajomość anatomii i fizjologii (podstawy)
 • - Zaliczenie egzaminu wstępnego (materiały i pytania egzaminacyjne kursant otrzyma wcześniej)

  Po ukończonym kursie i złożeniu poprawnie egzaminu uczestnik otrzymuje:

 • 1.Certyfikat ukończenia kursu dla zaawansowanych Badania Krwi Obwodowej Rozmaz z Barwieniem III stopnia o nr klasyfikacji 32 z kwalifikacją zawodu o nr 321201 technik analityki medycznej

 • 2.Zaświadczenie ukończenia kursu na wzorze druku MP i PS (Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej)

 • 3.Dyplom I pomocy w nagłych wypadkach w Gabinecie (dla osób nie posiadających zaświadczenia ukończenia tego przeszkolenia)

Dokumenty zostaną wydane przez Instytucję Szkoleniową Holistic Medical Academy

 Uwaga! Kurs z mikroskopii badania krwi obwodowej jest kursem zawodowym, spełniającym wymagania ujęte w Krajowym Standardzie Kwalifikacji Zawodowych MP i PS oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Nasza kadra ma odpowiednie przygotowanie zawodowe

Szczegółowych informacji udzielamy:
pod nr tel. +48 603-101-601
Lub drogą e-mailową: zywakroplakrwi@wp.pl

Zapraszam
Elżbieta Gołaszewska