Mikroskopowe badanie żywej kropli krwi

Badanie żywej kropli krwi to technika badawcza służąca ocenie zdolności organizmu do utrzymania wewnętrznej stabilności, zwanej homeostazą. Warunkiem stabilności organizmu jest utrzymanie parametrów jego krwi na odpowiednim poziomie.

Początki stosowania tej metody datuje się na początek ubiegłego stulecia, kiedy w obrazie mikroskopowym obserwowano krew pod kątem obecności krętków bladych we krwi, świadczących o zachorowaniu na syfilis. Od tamtej pory technologia optyczna pozwala na uzyskiwanie lepszych i wyraźniejszych powiększeń, kamera cyfrowa zainstalowana na osi optycznej mikroskopu przesyła na bieżąco obraz pobranej krwi na ekran komputera umożliwiając wykonywanie zdjęć preparatu, a nawet rejestrację filmów poruszających się erytrocytów, leukocytów, innych składników żywej krwi, jak również elementów niepożądanych. To rozwiązanie umożliwia wykonanie dokumentacji zdjęciowo – filmowej, analizowanych preparatów(archiwizowanie).

Przebieg badania

Krew z nakłutej opuszki palca nanoszona jest na szkiełko podstawowe i po odpowiednim przygotowaniu oglądana jest pod mikroskopem, z wykorzystaniem zmiennych powiększeń od 100x do 1600x. W trakcie prowadzonej analizy preparatu, zainteresowany ma możliwość obserwacji własnej krwi na ekranie komputera. Przebieg badania ilustruje poniższy film, wyemitowany przez telewizję Polsat Cafe, w programie „ Na Zdrowie”.Jak przygotować się do badania

Co najmniej 24 godziny przed badaniem nie wolno spożywać alkoholu. W dniu badania nie pijemy kawy naturalnej i 2 godziny przed badaniem nie spożywamy posiłku. Ok. 30 min. przed badaniem wypijamy ok. 0,5 litra wody.

Mikroskopowe badanie żywej kropli krwi to niezwykła możliwość obejrzenia tego, co znajduje się wewnątrz nas, i z czego na co dzień nie zdajemy sobie sprawy.

"Krew to osobliwy płyn" (Faust, Goethe)


Co wykazuje badanie żywej kropli krwi


Analiza mikroskopowa żywej kropli krwi może sugerować m. in.:

Obecność pasożytów w organizmie
Podczas analizy krwi można zaobserwować obecność niestrawionych białek, które świadczą o nieszczelności jelit a tym samym o możliwości obecności pasożytów w organizmie. Pod względem wykrywalności pasożytów obecnych w organizmie człowieka, mikroskopowa analiza żywej krwi jest jedną z bardziej skutecznych metod.

Obecność grzybów
Dzięki mikroskopowej analizie w jasnym polu widzenia wykrywalna jest obecność drożdżaków. W próbce widać zarówno pojedyncze grzyby, jak również całe ich kolonie.


Objawy zakwaszenia w układnie krwionośnym
Agregacja erytrocytów(zlepienie) wskazuje na zakwaszenie krwi(obniżenie ph). Przyczyną może być dieta wysoko tłuszczowa, spożywanie smażonych potraw i żywności wysoko przetworzonej, białego pieczywa, białego cukru, gazowanych napojów, napojów energetyzujących, kawy, dużych ilości mięsa i środków chemicznych serii E - spulchniaczy, zagęszczaczy, konserwantów, wzmacniaczy smaku i zapachu, stabilizatorów, barwników, przeciwutleniaczy. Zakwaszenie jest także skutkiem nadmiaru przyjmowanych leków, palenia tytoniu, nadużywania alkoholu, jak również przewlekły stres. Krew o zbyt kwaśnym odczynie zmniejsza odporność organizmu i jednocześnie tworzy środowisko korzystne do rozwoju drobnoustrojów, co zwiększa zapadalność na choroby.


Zaburzenia gospodarki mineralnej
Obecność kwasu ortofosforowego świadczy o tym, że w organizmie brakuje wapnia. Zjawisko to jest często powiązane z zaburzoną równowagą pH, czyli zakwaszeniem organizmu.

Agregację i rulonizację erytrocytów
Agregacji i rulonizacji nie można stwierdzić tradycyjnym badaniem diagnostycznym krwi. Zaburzenia równowagi kwasowo - zasadowej krwi, mogą doprowadzić do stanów zagrażających incydentami zatorowo – zakrzepowymi jak np. zawał serca, czy udar niedokrwienny mózgu.

Obecność kryształów kwasu moczowego
Kryształy kwasu moczowego stwierdzone w preparacie mogą świadczyć między innymi o wysokim poziomie kwasu we krwi i zaburzeniach metabolicznych. Kryształy mogą odkładać się w stawach i tkankach miękkich(np. dna moczanowa).

Obecność kryształów soli fosforanowo – wapniowych
Uszkodzenia erytrocytów
Obecność cholesterolu
Metale ciężkie w polu widzenia


Funkcje krwi w organizmie


Zaobserwowane parametry żywej krwi przekładają się bezpośrednio na prawidłowe spełnianie przez krew jej podstawowych funkcji:
transport tlenu i substancji odżywczych do tkanek,
usuwanie produktów przemiany materii i dwutlenku węgla z tkanek,
utrzymanie stałego ph w krwi.

Krew jest odpowiedzialna również za:
regulację ciśnienia wewnętrznego i ciepłoty ciała,
Zabezpieczenie przed wykrwawieniem w przypadku zranienia z udziałem elementów układu krzepnięcia.
Odczyn krwi powinien być lekko zasadowy. Prawidłowe ph o wartościach: od 7,35 do 7,45. Zbyt niskie ph tzn. poniżej 7,35, świadczy o zakwaszeniu krwi, co sprzyja sklejaniu erytrocytów i ograniczeniu wymiany gazowej w erytrocycie. Zaburzenie, o którym mowa manifestuje się obniżeniem energii witalnej i np. ospałością. W badaniu mikroskopowym kropli krwi obserwujemy wtedy zjawisko agregacji i rulonizacji krwinek czerwonych.


Najczęściej zadawane pytania


Dlaczego badanie nosi nazwę badanie żywej krwi?
Krew, podobnie jak inne tkanki składa się z komórek. W procesie produkcji krwi w organizmie erytrocyty powstają w szpiku kostnym, potem pełnią swoje funkcje w układzie krwionośnym, aby po około 120 dniach zakończyć swoje życie w śledzionie i komórkach Kupffera wątroby. Białe krwinki żyją nawet do 20 lat, mają zdolność ruchu. Po pobraniu zdrowa krew jest żywa jeszcze przez kilkadziesiąt minut, badanie odbywa się w tym czasie od momentu pobrania, stąd nazwa badanie żywej kropli krwi. Elementy krwi jeszcze około 20-40 min. zachowują cechy życia, dzięki temu możemy obserwować np. aktywność białych krwinek (proces fagocytozy). (Więcej patrz film) adres do kliknięcia w film

Czym badanie żywej kropli krwi różni się od tradycyjnego badania laboratoryjnego?
W klasycznym badaniu laboratoryjnym krwi pobranej na płytkę wykonuje się rozmaz, suszy i barwi, tak przygotowana krew nie może być oceniana pod kątem żywotności krwinek, ich ewentualnej tendencji do zlepiania się(agregacji i rulonizacji erytrocytów), oraz aktywności leukocytów. Właściwości te możemy ocenić właśnie w badaniu świeżej kropli krwi.

Czego nie można określić badając żywą kroplę krwi?
W świeżej kropli krwi nie można określić grupy krwi, poziomu glukozy, stopnia kwasowości i innych parametrów badanych aparaturowo.

Jakie metody poprawy zdrowia najczęściej są zalecane po badaniu?
W zależności od stwierdzonych nieprawidłowości udzielane są wskazówki. Wynik przeprowadzonej analizy umożliwia przede wszystkim ukierunkować badania specjalistyczne, oraz skierować na konsultacje do lekarzy specjalistów z dziedzin:
internisty pierwszego kontaktu
endokrynologa
dietetyka

Wspomaganie bieżącej kuracji lub procesu rehabilitacyjnego przy wykorzystaniu:
suplementacji, zioło terapii i fitoterapii, oraz profilaktykę mającą na celu ustabilizowanie właściwej proporcji prawidłowych procesów funkcjonowania organizmu, czyli przywrócenie stanu homeostazy.


Zalecenia uzupełniające: Sugerujemy odpowiednią ilość spożywanych posiłków pod względem ilości i składu z szczególnym uwzględnieniem eliminacji polepszaczy, uzupełnia czy, konserwantów, wysoko przetworzonej żywności, oraz żywności genetycznie modyfikowanej.

UWAGA:

Powyższa proponowana mikroskopowa analiza żywej kropli krwi wymaga powtórnej kontroli min. po jednym miesiącu od badania.