Holistic Medical Academy

tel. (+48) 603 101 601
email: zywakroplakrwi@wp.pl
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r., w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, zawód technika analityki medycznej jest wpisany do Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod nr 321201. W Polsce wyłącznie Instytucje Szkoleniowe podlegające pod MPiPS (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) oraz WUP (Wojewódzki Urząd Pracy), komisyjnie zatwierdzające zgłoszone szkolenia, posiadają podstawy prawne do przeprowadzania wszystkich szkoleń znajdujących się w naszej ofercie. Wszystkie inne placówki (np. Kształcenia Ustawicznego), aby prowadzić powyższe szkolenia, powinny posiadać zgody MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej) oraz MZ (Ministerstwa Zdrowia). Jeżeli takowych pozwoleń nie posiadają, przeprowadzają kursy niezgodnie z prawem obowiązującym w Polsce i tym samym wydają nielegalne i bezwartościowe dokumenty ukończenia szkolenia, które nie dają uprawnień do wykonywania działalności z zakresu objętego programem danego kursu.